25.10.2017
OPTIMEAL EXPERT
OPTIMEAL EXPERT

Cel szkoły:
Podniesienie poziomu profesjonalizmu specjalistów rynku weterynaryjnego (lekarzy weterynarii, właścicieli klinik weterynaryjnych), kynologów i felinologów, a także specjalistów z zoo marketu (sprzedawców i właścicieli sklepów zoologicznych).


Zadania szkoły:
Rozwój medycyny weterynaryjnej, kynologii i felinologii na Ukrainie, podniesienie poziomu profesjonalizmu specjalistów z branży zoo, w celu poprawy poziomu i jakości życia zwierząt domowych.

 

 ?Format szkoły:
• Lokalizacja szkoły: Kijów
• Organizacja przestrzeni edukacyjnej: pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych, pomieszczenia do prowadzenia zajęć praktycznych.
• Czas pracy szkoły - przez cały rok od poniedziałku do piątku, z przerwami na wakacje letnie (lipiec-sierpień) i noworoczne (styczeń).


 ?Struktura programu nauczania:
Szkolenie odbywa się co 4 tygodnie w miesiącu. Razem miesięcznie 4 moduły:1. Moduł dla wykształconych lekarzy weterynarii w wąskiej specjalizacji
2. Moduł dla początkujących lekarzy weterynarii
3. Moduł dla hodowców (kotów lub psów) z ukraińskim wykładowcą weterynarzem i prowadzącym handlerem (lub ekspertem)4. Moduł dla sprzedawców (lub właścicieli) sklepów zoologicznych z wykładowcami ekspertami w zakresie zarządzania i biznesuCzas trwania każdego modułu wynosi 3-5 dni, w zależności od złożoności programu


 ?System szkoleń:
• Po ukończeniu każdego poziomu studiów student zdaje egzamin, na którego wyniki albo otrzymuje dyplom, albo nie otrzymuje dyplomu.• Aby przejść na kolejny poziom szkolenia w danej specjalizacji wymagany jest certyfikat przejścia na poprzedni poziom.
• Egzamin można ukończyć bez udziału w zajęciach, jeśli poziom specjalisty jest wystarczająco wysoki i ma on ochotę uczyć się od razu na poziomie "zaawansowanym".

 

Back
Zadaj swoje pytanie
Dziękujemy!!!!