POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

KORMOTECH LLC (în continuare „KORMOTECH”, „noi”, „al nostru” sau „Compania noastră”) este o companie, înregistrată în conformitate cu legislația Ucrainei, este operatorul datelor cu caracter personal, colectate prin intermediul site-ului https://www.optimeal.eu (în continuare „Site”), ale utilizatorilor site-ului și consumatorilor de servicii ale Companiei (denumite în continuare „Servicii”).
La furnizarea Serviciilor de către Companie, precum și la colectarea și procesarea informațiilor despre utilizatori prin intermediul site-ului, se aplică normele legislației ucrainene cu privire la protecția datelor cu caracter personal și standardele Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (în continuare - GDPR). Acesta din urmă, în special, este recunoscut ca fiind cel mai bun standard de confidențialitate din lume. Prin utilizarea documentelor menționate mai sus, vom asigura un nivel înalt de securitate a drepturilor persoanelor vizate și a confidențialității acestora.

Scopul colectării datelor cu caracter personal:
Compania colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilor Site-ului în următoarele scopuri:

 • prestarea serviciilor pe care utilizatorii le solicită prin intermediul Site-ului;
 • oferirea de soluții de marketing: expedierea de mesaje și e-mailuri la datele de contact primite, informarea utilizatorilor despre noile produse, promoții și evenimente ale Companiei;
 • îmbunătățirea activității Companiei și a deservirii clienților: măsurarea productivității, perfecționarea comodității și eficienței Site-ului;
 • comunicarea cu utilizatorii: comunicarea directă cu clienții, răspuns la solicitări, întrebări și recenzii; furnizarea de asistență pentru clienți;
 • asigurarea siguranței și securității: protejarea intereselor Companiei și ale utilizatorilor, răspuns prompt la orice activitate dăunătoare, neautorizată, neetică sau ilegală în cadrul interacțiunii cu Site-ul;
 • respectarea cerințelor legale.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le procesăm prin intermediul Site-ului
Prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri pe care aceștia ni le furnizează personal sau pe care le obținem din surse publice, inclusiv în totalitate sau parțial, inclusiv numele și prenumele, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa IP, geolocalizarea, informații despre animalul de companie, fișiere cookie.

Puteți afla mai multe despre procesarea fișierelor cookie în Politica noastră privind utilizarea fișierelor cookie.
Ne rezervăm dreptul de a vă solicita informații suplimentare pentru a vă furniza servicii sau pentru a confirma informațiile furnizate anterior, în caz de necesitate.
Compania nu colectează și nu prelucrează tipuri speciale (sensibile) de date cu caracter personal ale utilizatorilor, cum ar fi date cu caracter medical, precum și date privind apartenența rasială sau etnică. Orice încercare de a colecta astfel de categorii de date cu caracter personal din numele Companiei este ilegală și nu are atribuție cu activitatea Companiei și funcționarea Site-ului.

Termenul de prelucrare a datelor cu caracter personal
Compania prelucrează datele cu caracter personal doar în perioada necesară pentru a comunica cu utilizatorul sau pentru a atinge un alt scop legitim, dar nu mai mult decât termenul prevăzut de legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Drepturile utilizatorului
Prelucrarea datelor cu caracter personal, colectate prin intermediul Site-ului, se realizează în conformitate cu principiul egalității. Toți utilizatorii noștri se bucură de drepturi egale în temeiul GDPR și al legislației Ucrainei în domeniul protecției datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 • dreptul la acces: utilizatorii pot trimite solicitări către Companie cu privire la caracterul, scopul și durata prelucrării datelor lor personale și ulterior pot primi informații corespunzătoare;
 • dreptul la rectificare: utilizatorii pot contacta Compania pentru a completa sau a modifica datele lor personale în vederea actualizării acestora;
 • dreptul la ștergere: utilizatorii au dreptul de a-i solicita Companiei să șteargă datele lor personale, în totalitate sau parțial;
 • dreptul de a restricționa procesarea: utilizatorii au dreptul de a-i solicita Companiei să înceteze, în totalitate sau parțial, prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
 • dreptul la transferul de date: utilizatorii au dreptul de a obține o copie a datelor personale ale lor și de a transfera aceste date către alți proprietari sau administratori;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal și de a-și retrage consimțământul pentru colectarea și prelucrarea acestora;
 • dreptul de a depune o plângere: utilizatorii au dreptul de a depune o plângere la autoritățile de protecție a datelor cu caracter personal, în cazul în care consideră că Compania a încălcat oricare dintre drepturile lor.

Metode de protecție a datelor cu caracter personal
Pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare și accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea lor, luăm măsuri adecvate pentru a le proteja și anume:

 • respectarea atât a cerințelor GDPR, cât și ale legislației ucrainene privind protecția datelor cu caracter personal în timpul prelucrării acestora, în special în ceea ce privește aspectele legate de autorizarea și autentificarea accesului la bazele de date cu caracter personal, răspunsul la amenințările și riscurile la adresa securității datelor cu caracter personal etc.;
 • revizuirea și actualizarea periodică a politicilor de confidențialitate ale Site-ului, ale Serviciilor noastre și a politicilor interne de securitate a informațiilor Companiei, efectuarea auditului condițiilor de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul Companiei;
 • efectuarea de traininguri periodice și furnizarea de instrucțiuni angajaților Companiei cu privire la protecția datelor cu caracter personal, verificarea controlorilor, care au acces la datele cu caracter personal ale utilizatorilor în ceea ce privește conformitatea cu standardele de protecție a datelor cu caracter personal, dar nu mai mici decât cele respectate de noi, includerea prevederilor și garanțiilor corespunzătoare în contractele încheiate cu aceștia;
 • utilizarea de software licențiat, inclusiv antivirus, protecție de nivel înalt, actualizarea periodică a acestuia și asigurarea unei întrețineri corespunzătoare a sistemelor noastre de securitate a informațiilor;
 • restricționarea accesului la datele cu caracter personal ale utilizatorilor numai pentru acei angajați și manageri, care au nevoie de acestea pentru a-și îndeplini sarcinile și a presta servicii și numai în măsura în care este necesar în acest scop;
 • cooperarea cu organele autorizate în domeniul protecției datelor cu caracter personal, informarea acestora și a subiecților datelor cu caracter personal cu privire la scurgerile sau riscurile legate de datele cu caracter personal în cel mult 72 de ore de la primirea informațiilor despre acestea.


Transferul de date cu caracter personal
Compania nu divulgă și nu transferă datele cu caracter personal ale utilizatorilor către terțe părți.
Pentru a furniza servicii utilizatorilor, Compania le poate transfera către contractorii, care acționează în calitate de procesatori de date cu caracter personal, în conformitate cu cerințele descrise în secțiunea Metode de protecție a datelor cu caracter personal.
De asemenea, datele cu caracter personal ale utilizatorilor pot fi transmise autorităților judiciare și de aplicare a legii la cererea rezonabilă a acestora și în cazurile prevăzute de GDPR și de jurisdicțiile ale căror cetățeni sunt utilizatorii.
 În orice caz, decidem cu privire la un astfel de transfer ținând cont de eventualele riscuri pentru drepturile și interesele legitime ale utilizatorilor noștri.

Feedback
Dacă aveți întrebări cu privire la Politica dată sau dacă doriți să obțineți mai multe informații sau să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. în conformitate cu secțiunea Drepturi ale utilizatorului din această Politică, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact de mai jos:


E-mail: [email protected]


Scrie-ne

Pune-ți întrebarea
Mulțumim!